Strateegia 2023-2027

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda  soovib ka uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2021-2027 oma tegevust jätkata. Selleks plaanime teha järgmise piirkonna arengustrateegia, mille väljatöötamiseks oleme esitanud PRIAle ajavahemikul 15.03-04.04.2022 toetustaotluse. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Uued  strateegiad peavad olema PRIAle esitatud hiljemalt 31. märtsiks 2023.a. NB! Tähtaega pikendati kuni 31.05.

Ida-Harju Koostöökoja partner uue ühistrateegia koostamisel on Cumulus Consulting. Kõik valminud dokumendid on lisatud käesoleva teksti sisse teema juurde.


STRATEEGIA 2023-2027 EELNÕU AVALIKUSTAMINE

Ida-Harju Koostöökoja strateegia 2023-2027 ettevalmistus hakkab lõpule jõudma. Strateegia valmis koostöös Cumulus Consulting OÜ-ga, esitame strateegia eelnõu avalikule arutelule.

05.-21. mai 2023 on strateegia eelnõu avatud kirjalike ettepanekute, täienduste ja kommentaaride tegemiseks.

Palume need saata aadressile sille@idaharju.ee  Ettepanekud vaatab läbi IHKK juhatus.
Strateegia kinnitab IHKK üldkoosolek.


Strateegia koostamise üldine ajaraam:
Märts 2022 – strateegia koostamise tegevuskava kinnitamine üldkooseolekul
Oktoober 2022- Strateegia kavandi ja tegevuskava täitmise ülevaate esitamine PRIA-le
Märts 2023 – strateegia kinnitamine ja PRIA-le esitamine

Strateegia koostamise raames toimunud sündmused ja koosolekud:

24.04.23 Strateegia juhtkomisjoni koosolek – eelnõu täiendamine – Viskla külakeskuses
25.01.23 Uue perioodi strateegia ja meetmete tutvustus ja tagasiside – Anija mõisa aidas
29.11.22 ESF+ (Euroopa Sotsiaalfondi) aruteluseminar Viskla külakeskuses
14.11.22 Strateegia juhtkomisjoni koosolek – Meetmete kujundamine – Viskla külakeskuses
17.10.22 Strateegia juhtkomisjoni koosolek – Ülevaade uuringutulemustest ja strateegia koostamise hetkeseisust – Viskla külakeskuses
21.07.22 Fookusgruppide arutelu – elukeskkond, kogukonnad ja KOV-d – Viskla külakeskuses
20.07.22 Fookusgruppide arutelu – ettevõtlus – Viskla külakeskuses
20.07.22 Fookusgruppide arutelu – turism – Viskla külakeskuses
29.06.22 Uue ühisstrateegia koostamise avasündmus Anija mõisas

Töögrupid, seminarid ja infopäevad, kus on osalenud IHKK juhatuse liikmed või tegevpersonal:

10.11.22 Aruteluseminar Harjumaa tegevusgruppide uue strateegiaperioodi ühised teemad ja koostöövaldkonnad
09.11.22 LEADER Infopäev Jänedal
26.10.22 LEADER uue perioodi rakendusmääruse aruteluseminar Leader Liidu liikmetele Türil