Strateegia 2023-2027

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda  soovib ka uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2021-2027 oma tegevust jätkata. Selleks plaanime teha uue piirkonna arengustrateegia, mille väljatöötamiseks esitame PRIAle ajavahemikul 15.03-04.04.2022 toetustaotluse. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Uued  strateegiad peavad olema PRIAle esitatud hiljemalt 31. märtsiks 2023.a.

Strateegia koostamise ajakava:

Märts 2022 – strateegia koostamise tegevuskava kinnitamine üldkooseolekul

Oktoober 2022- Strateegia kavandi ja tegevuskava täitmise ülevaate esitamine PRIA-le

Märts 2023 – strateegia kinnitamine ja PRIA-le esitamine