Strateegia 2023-2027

LEADER tegevusrühm MTÜ Ida-Harju Koostöökoda, mille tegevuspiirkonna moodustavad Anija, Kose ja Raasiku vald, alustab oma tegevuspiirkonnas vastuvõetud ja avalikustatud „Kohaliku arengu ühisstrateegia 2023–2027“ rakendamist ning esitab taotluse kohaliku tegevusrühma toetuse saamiseks. Strateegia rakendamisel kasutatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027“ sekkumise 8.4 „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ toetust ja Euroopa Sotsiaalfond+ toetust.

Strateegia 2023-2027 dokumendid


STRATEEGIA 2023-2027 EELNÕU AVALIKUSTAMINE

Ida-Harju Koostöökoja strateegia 2023-2027 ettevalmistus hakkab lõpule jõudma. Strateegia valmis koostöös Cumulus Consulting OÜ-ga, esitame strateegia eelnõu avalikule arutelule.

05.-21. mai 2023 on strateegia eelnõu avatud kirjalike ettepanekute, täienduste ja kommentaaride tegemiseks.

Palume need saata aadressile sille@idaharju.ee  Ettepanekud vaatab läbi IHKK juhatus.
Strateegia kinnitab IHKK üldkoosolek.


Strateegia koostamise üldine ajaraam:
Märts 2022 – strateegia koostamise tegevuskava kinnitamine üldkooseolekul
Oktoober 2022- Strateegia kavandi ja tegevuskava täitmise ülevaate esitamine PRIA-le
Märts 2023 – strateegia kinnitamine ja PRIA-le esitamine, tähtaega pikendati kuni 31.05.2023.

Strateegia koostamise raames toimunud sündmused ja koosolekud:

29.05.23 Üldkoosolek – strateegia kinnitamine – Viikingite külas
22.05.23 Juhatuse koosolek – eelnõu läbivaatamine ja üldkoosolekule saatmine – Zoomis
24.04.23 Strateegia juhtkomisjoni koosolek – eelnõu täiendamine – Viskla külakeskuses
25.01.23 Uue perioodi strateegia ja meetmete tutvustus ja tagasiside – Anija mõisa aidas
29.11.22 ESF+ (Euroopa Sotsiaalfondi) aruteluseminar Viskla külakeskuses
14.11.22 Strateegia juhtkomisjoni koosolek – Meetmete kujundamine – Viskla külakeskuses
17.10.22 Strateegia juhtkomisjoni koosolek – Ülevaade uuringutulemustest ja strateegia koostamise hetkeseisust – Viskla külakeskuses
21.07.22 Fookusgruppide arutelu – elukeskkond, kogukonnad ja KOV-d – Viskla külakeskuses
20.07.22 Fookusgruppide arutelu – ettevõtlus – Viskla külakeskuses
20.07.22 Fookusgruppide arutelu – turism – Viskla külakeskuses
29.06.22 Uue ühisstrateegia koostamise avasündmus Anija mõisas

Töögrupid, seminarid ja infopäevad, kus on osalenud IHKK juhatuse liikmed või tegevpersonal:

10.11.22 Aruteluseminar Harjumaa tegevusgruppide uue strateegiaperioodi ühised teemad ja koostöövaldkonnad
09.11.22 LEADER Infopäev Jänedal
26.10.22 LEADER uue perioodi rakendusmääruse aruteluseminar Leader Liidu liikmetele Türil


MTÜ Ida-Harju Koostöökoda  soovib ka uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2021-2027 oma tegevust jätkata. Selleks plaanime teha järgmise piirkonna arengustrateegia, mille väljatöötamiseks oleme esitanud PRIAle ajavahemikul 15.03-04.04.2022 toetustaotluse. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Uued  strateegiad peavad olema PRIAle esitatud hiljemalt 31. märtsiks 2023.a. NB! Tähtaega pikendati kuni 31.05.

Ida-Harju Koostöökoja partner uue ühistrateegia koostamisel on Cumulus Consulting. Kõik valminud dokumendid on lisatud käesoleva teksti sisse teema juurde.