I-taotlusvoor-01.03-02.04.2021

 

Taotlusvoor on avatud 01. märts – 02. aprill 2021

NB! Taotlemine toimub vaid läbi ePRIA keskkonna

Avatud meetmed

  • Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
  • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine
  • Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine (taotlemiseks ainult tegevusgrupile)
Alusdokumendid

Nõustamine

ENNE projektitaotluse esitamise tähtaega peab iga taotleja läbima nõustamise IHKK juures.

Nõustamist mitteläbinud taotlused hindamisele ei pääse.

Nõustamise aeg tuleb eelnevalt kokku leppida.

Nõustamisele eelnevalt soovitame nõustajale saata vähemalt planeeritava projekti kirjelduse (mille jaoks soovite toetust, kes oleks taotlev organisatsioon, milline eeltöö on tehtud jne).

Palume arvestada, et jättes nõustamise viimasele nädalale ei pruugi nõustajal teie projekti sisuliseks nõustamiseks enam vaba aega olla.

Nõustajad:

NB! Nõustaja ei saa Teie eest projekti koostada!

ABIKS TAOTLEJALE

Soovitame järelvaadata veebiseminari 2020 a taotlusvooru kohta, kogu seal välja toodud info kehtib ka käesolevas voorus.
VEEBISEMINAR 17.03.2020

ABIKS PROJEKTI ELLUVIIJALE

 

Tekkinud küsimuste osas pöörduge meie nõustajate poole või kirjutage info@idaharju.ee

 Meede 1 – Elukeskkonna arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused), kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Maksimaalne toetusmäär on   80%

Projektitoetuse      miinimumsumma 5000€; maksimumsumma 30000€

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Meetme sihtrühm on osaühingud, FIE-d, tulundusühistud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Maksimaalne toetusmäär on 60%

Projektitoetuse miinimumsumma 3000€; maksimumsumma 20000€

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Meede 3 – Ühistegevuse arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühendused (MTÜ, SA), kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused) ja ettevõtted (OÜ, AS, FIE, TÜ), kes tegutsevad IHKK tegevuspiirkonnas.

2021 aasta I taotlusvoorus antud meedet ei avata.

Lisadokumendid (kõigi avatud meetmete jaoks)

Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine

Meetme sihtrühm on piirkonnas tegutsev kohalik Leader tegevusgrupp (MTÜ Ida-Harju Koostöökoda)

Taotlusvooru mahud

  • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 100 000 € (+ võimalikud jäägid)
  • Meede 1 – Elukeskkonna arendamie: 150 000 € (+ võimalikud jäägid)
Enne taotluse esitamist veenduge, et:

  1. taotlejal ei oleks taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel maksuvõlga;
  2. projektitoetust taotlev organisatsioon on tegutsenud vähemalt 6 kuud (st projektitoetuse taotlemise esitamise hetkeks peab Äriregistris organisatsiooni esmaregistreerimisest olema möödas vähemalt 6 kuud);
  3. taotleja esitab meetme ühte vooru vaid ühe projektitoetuse taotluse (sama taotleja ei või ühe meetme alla esitada mitu taotlust ehk konkureerida iseendaga);
  4. projektitoetuse taotlejal ei ole taotlemise hetkel pooleli sama meetme raames toetatud projekte (pooleli = lõpparuanne esitamata). V.a üksikud erandid meetmes 3 Ühistegevuse arendamine.
  5. taotlejal on olemas 2020.a majandusaasta aruanne (taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne = 2020.a majandusaasta aruanne)