Projektitaotlejale 2021

2021. aastal on I taotlusvoor planeeritud 01.03 – 02.04.2021.

Üheaegselt avanevad meetmed:

Meede 1 Elukeskkonna arendamine – maht 150000 € (maksimaalne toetussumma 30000€)

Meede 2 Ettevõtluse arendmine – maht 100000€ (maksimaalne toetussumma 20000€)

Taotlusvoor toimub tekkinud jääkide arvelt.

Palume taotlejatel tungivalt mitte jääda taotluse esitamisega viimasele hetkele. Reedese päeva õhtutundidel ei ole PRIA-l võimalik pakkuda võimalikest ettetulevatest hooldustest või süsteemi riketest tulenevalt tehnilist tuge.

Vajalike dokumentide kokku koondamiseks palun võtke praegu aluseks 2020. a taotlusvooru lehekülg, õiged alusdokumendid ilmuvad mõne aja jooksul.