Living Museum / Elavad Muuseumid

Ettevalmistav koostööprojekt Living Museums / Elavad Muuseumid

Partnerid: Lääne-Harju Koostöökogu (juhtpartner), Ida-Harju Koostöökoda, Hispaania Valladolid Norte ja Tšehhi MAS Vyhlidky tegevusrühmad.

Projekti eesmärk: Projekti käigus tutvutakse rahvusvahelisel tasandil tehnoloogilise lahendusega, mis on nö. nutikas ligipääsu süsteem, kus ei ole tingimata inimtööjõud vajalik, et tagada sissepääs muuseumisse ning mis seeläbi võimaldab külastatavuse tõusu näiteks töövälisel ajal. Projekti abil uuritakse võimalusi, kas ja mil moel oleks võimalik seda lahendust meil Eestis rakendada. Lisaks soodustatakse antud projekti abil Lääne-Harju ja Ida-Harju piirkonna vaatamisväärsuste ja muuseumite haldajate vahelist koostööd ja kogemustebaasi jagamist. Projekti üks tegevuse on õppereis Hispaaniasse, kus tutvutakse ligipääsu nutilahenduse pilootprojekti tulemustega. Vahetatakse kogemusi ja kogutakse ideid ja näiteid oma ligipääsetavuse kasvatamiseks, turundustegevusteks, ekspositsiooni arendamiseks ja koostööks. Eesmärk on veel teada, milliseid nutikaid lahendusi oleks tegelikult vaatamisvääruste eksponeerimisel võimalik kasutada. Soovime õppereisi jooksul kohalikul tasandil teada, kas Eesti riigis on valmisolekut sellist lahendust kasutusele võtta. Lisaks arendame koostöövõrgustiku Harjumaa muuseumite vahel.

Living Museums / Museos Vivos /Elavad Muuseumid – Tegemist on Hispaanias Valladolid Norte tegevusgrupis elluviidud ligipääsetavuse nutilahenduse pilootprojektiga, mille käigus ei ole muuseumi külastamiseks ilmtingimata tarvis muuseumi personali kohalolu ning muuseumi on võimalik külastata ka avamisvälistel aegadel.

Projekti sihtgrupp: Ida-Harju piirkonna muuseumite ja külastuskeskuste juhid.

Tutvustav video asub SIIN

Nutisüsteemi ja muuseume puudutav infomatsioon on leitav kodulehelt: https://museosvivos.com

Eelarve: 12960 eur

Toetus: 12960 eur