Projektitaotlejale 2022

2022. aastasse on planeeritud 3 taotlusvooru

Avanevad meetmed:

I voor:

10.-31.01.2022   Meede 5 Ettevõtluse arendamine Covid-19 kriisist väljumiseks – 153 617,27 € (maksimaalne toetussumma 20000€)

II voor:

21.03.-04.04.2022 Meede 1 Elukeskkonna arendamine – maht 427 144 € (maksimaalne toetussumma 80000€)

21.03.-04.04.2022 Meede 3 Ühistegevuste arendamine – maht 51 731 € (maksimaalne toetussumma 10000€)

III voor

05.-19.09.2022 Meede 2 Ettevõtluse arendmine – maht 258 653 € (maksimaalne toetussumma 60000€)

Palume taotlejatel tungivalt mitte jääda taotluse esitamisega viimasele hetkele.