Strateegia

Ida-Harju Koostöökoja tegevuse aluseks on piirkonna arenguvajadusi ja sihte kirjeldav strateegia. IHKK esimene strateegia kinnitati 12. novembril 2009 toimunud üldkoosolekul perioodiks 2010 – 2013. 2014. aastal alustas IHKK uue strateegia koostamist, millega kinnitatakse Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna arengusihid perioodiks 2015 – 2022.

Strateegia 2010–2013

Ida-Harju Koostöökoja esimene piirkondlik strateegia kinnitati 12. novembril 2009.

Tutvu perioodi 2010–2013 strateegiaga »

Strateegia 2015–2022

Ida-Harju Koostöökoja teine piirkondlik strateegia valmib juunis 2015.

Tutvu perioodi 2015–2022 strateegia väljatöötamise hetkeseisuga »