II taotlusvoor – 10.04.-17.04.2017

Taotlusvoor on avatud 10.–17. april 2017

NB! Taotlemine toimub vaid läbi ePRIA keskkonna

Avatud meetmed

 • Meede 1 – Elukeskkonna arendamine

 

 • Meede 4 Piirkonnaülese koostöö arendamine on avatud jooksvalt, taotleda saab ainult kohalik tegevusgrupp.
Alusdokumendid

Nõustamine

Enne projektitaotluse esitamist peab iga taotleja läbima nõustamise IHKK poolt tunnustatud projektinõustaja juures. Nõustaja juures tuleb käia ENNE taotlusvooru avanemist. Nõustajad:

 • Kogu piirkond – Sille Noor
  tel 5694 5872, e-post sille.noor@idaharju.ee;
  Tiina Sergo, tel 5694 5871, e-post tiina.sergo@idaharju.ee;
 • Anija vald – Ingeldrin Aug
  tel 512 5246, e-post ingeldrin.aug@anija.ee
 • Kose vald – Siiri Kiiver
  tel 633 9320, e-post siiri@kose.ee
 • Raasiku vald – Õnnela Metsaorg
  tel 5300 8466, e-post onnela.metsaorg@raasiku.ee
 Infopäevade materjalid

 Meede 1 – Elukeskkonna arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused), kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Lisadokumendid (kõigi avatud meetmete jaoks)

Taotlusvooru mahud

 • Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: € 456 459,-
Enne taotluse esitamist veenduge, et:

 1. taotlejal ei oleks taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel 30 eurot ületavat maksuvõlga;
 2. projektitoetust taotlev organisatsioon on tegutsenud vähemalt 6 kuud (st projektitoetuse taotlemise esitamise hetkeks peab Äriregistris organisatsiooni esmaregistreerimisest olema möödas vähemalt 6 kuud);
 3. taotleja esitab meetme ühte vooru vaid ühe projektitoetuse taotluse (sama taotleja ei või ühe meetme alla esitada mitu taotlust ehk konkureerida iseendaga);
 4. projektitoetuse taotlejal ei ole taotlemise hetkel pooleli sama meetme raames toetatud projekte (pooleli = lõpparuanne tegevusgrupile esitamata).
 5. taotlejal on olemas 2016.a majandusaasta aruanne (taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne = 2016.a majandusaasta aruanne)