Uut hoogu

Periood: jaanuar 2023 – detsember 2024

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu (juhtpartner), MTÜ Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu

Projekti üldeesmärk: Projektis osalevate tegevusrühmade piirkondade kogukonnad on ühtsemad ja suunatud koostööle. LEADER tegevusrühmad on organisatsiooniliselt tugemad, omavad kogemusi vihmavarju programmide elluviimiseks ning saavad planeerida jätkutegevusi uueks programmiperioodiks.

Projekti eesmärgid:

  • Projekti piirkondade organisatsioonid/ettevõtted saavad taotleda toetust pehmete tegevuste elluviimiseks tegevusrühmade kaudu – tegevuspiirkondades on avatud vihmavarju programmid;
  • LEADER tegevusrühmad on organisatsiooniliselt tugevnenud – tegevusrühma liikmed, tegevuspiirkonna organisatsioonid ja kogukonnad on saanud uut hoogu oma tegevuse aktiviseerimiseks ja loonud sidemeid Harjumaa teiste piirkondadega ning leidnud kontakte välismaal.
  • Kogukondade eestvedajad on motiveeritud ja julgustatud koostööd tegema.
  • LEADER tegevusrühmad omandavad kogemusi vihmavarju programmide elluviimiseks ning saavad planeerida jätkutegevusi uueks programmiperioodiks 2024-2027.

Projekti sihtgrupid: kogukonnad, mittetulundusühingud, ettevõtjad, LEADER tegevusrühmad

Projekti tegevussuunad: 
1. Kolme piirkonna tutvumisreisid liikmetele ja taotlejatele.
2. Partnerite välisõppereis – IHKK ja PHKK korraldavad koos ühe välisõppereisi, mille teemaks on teiste kogukondadega kohtumine ja kogukondlike algatuste kogemuste vahetus.
3. Vihmavarju programm „Uut Hoogu“. Minivoor piirkonna noortealgatustele ja organisatsioonidele pehmete tegevuste toetamiseks 500-2000 eur suuruses summas.
4. Koolitusprogramm liikmetele, taotlejatele ja piirkonna elanikele.

Koostööprojekti kogu eelarve (kõik tegevusrühmad kokku): 203 184 eur

IHKK eelarve: 70 508 eur

IHKK toetus: 59 932 eur