LEADER taotlusvoor on avatud 19.08-09.09.2024.

2024. aasta augustis avame kõikide meetmete taotlusvoorud.

Meede 1

Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine

Meede 2

Kohapealse ettevõtluse soodustamine

Meede 3

Kogukondade võimekuse suurendamine

Meetme eesmärk
IHKK piirkonna elukeskkonna kvaliteet on tõusnud, spordi, kultuuri ja vaba aja võimalused on mitmekesistunud. IHKK piirkonnas on mitmekülgne ja kestlik ettevõtlus, kohapealsete toodete ja teenuste arv ja maht on suurenenud ning kättesaadavus paranenud. IHKK piirkonna kogukondade omaalgatus ja võimekus on suurenenud, piirkonnas on rohkem kogukondlikke algatusi ning kogukondlik identiteet on tugevnenud.
Sihtrühm
*kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜ, SA), v.a. korteriühistud
*kohalikud omavalitsused
* mikroettevõtjad ja
* kuni 25 töötajaga väikeettevõtted
* ettevõtlusega tegelevad MTÜ-d
*kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜ, SA)
NB! Välistatud on KOVi osalusega SAd ja korteriühistud
Toetusmäär
15-80% toetatava tegevuse abikõlblikust kogumaksumusest 15-50% toetatava tegevuse abikõlblikust kogumaksumusest 15-80% toetatava tegevuse abikõlblikust kogumaksumusest
Toetuse summa
10 000-45 000 EUR 5000-35 000 EUR 3000-10 000 EUR
Meetme maht
242 465 EUR 215 525 EUR 37 717 EUR
Meetmeleht
Avaneb vajutades SIIA Avaneb vajutades SIIA Avaneb vajutades SIIA

 

Olulised dokumendid
Abidokumendid (juhendid vms)

 

 

Alusdokumendid
Abiks taotlejale

NÕUSTAMINE

ENNE projektitaotluse esitamist peab iga taotleja läbima nõustamise IHKK nõustaja juures. Nõustamist mitteläbinud taotlused hindamisele ei pääse. Nõustamise kinnituseks väljastatakse taotlejale nõustamiskinnitus, mis tuleb lisada ePRIA taotlusele.

Nõustamiseks võtke palun ühendust:

Sille Noor – tel +372 56 945 872; e-post sille@idaharju.ee

Anne-Mai Helemäe – tel +372 56 945 871; e-post annemai@idaharju.ee

NB! Nõustaja ei saa Teie eest projekti koostada!

AJAKAVA

Konsultatsioonid IHKK kontoris kuni 30. august.
Taotlusvoor on avatud 19. august – 09. september. Taotlused esitatakse e-PRIA keskkonnas.
Esitatud taotluste tehniline kontroll 10. – 30. september. Alates 10.09.2024 võib omal vastutusel alustada abikõlblike tegevustega.
Hindamiskomisjon analüüsib ja hindab saabunud taotlusi 1.- 28. oktoober.
Projektide paremusjärjestus kinnitatakse juhatuse koosolekul 29. oktoobril – 11. novembril.
Hiljemalt 15. novembril esitab IHKK kõik taotlused koos lisadokumentidega PRIAsse ja teavitab taotlejaid hindamise tulemusest.
PRIA teeb otsuse hiljemalt 50 tööpäeva peale projektide PRIAsse esitamist, so hiljemalt 14.02.2025.