Strateegia 2015–2022

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda alustas 2014. aastal perioodi 2015–2022 piirkonna arengustrateegia koostamist. Strateegia koostamine viiakse läbi koostöös tegevusgrupi piirkonna omavalitsuste, ettevõtjate ja kolmanda sektori esindajatega.

MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkond 2015–2022 perioodil on Aegviidu, Anija, Kose* ja Raasiku valdade territoorium.
*sh endise Kõue valla territoorium

Seisuga 12.11.2014 on MTÜ Ida-Harju Koostöökoda esitanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile taotluse tegevuspiirkonna strateegia ettevalmistamiseks.

Perioodi 2015–2022 strateegia on seisgua 12.11.2015 esitatud PRIA-le ja Maaeluministeeriumile hindamiseks ning PRIA-le on esitatud toetuse taotlus strateegia rakendamiseks. PRIA-l ja maaeluministeeriumil on menetlus- ja hindamisprotsessi läbiviimiseks aega 100 tööpäeva.

Seisuga 01.03.2016 on MTÜ Ida-Harju Koostöökoja strateegia 2015-2022 kinnitatud Maaeluministeeriumi poolt ning on olemas valmisolek strateegia rakendamiseks.

Peamised strateegia koostamisega seotud väljundid: