Harju LEADER

Ida-Harju Koostöökoda osaleb koos Nelja Valla Kogu ja Lääne-Harju Koostöökoguga Harjumaa LEDAER-tegevusrühmade ühistegevustes

Projekti peamised tegevused:

Tunnustamine – esile tõsta ja tunnustada Harjumaa inimesi, ühendusi, asutusi, ettevõtteid koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK)
Harjumaa aasta tegija tunnustusüritusega aastatel 2022-2023.a. Nimetatud üritus on väga oluline, et märgata ja tunnustada piirkonna tegijaid ning anda neile omakorda jõudu, enesekindlust ning tahet piirkonda ka edaspidi panustada.

Ettevõtete koostöö – toetada ettevõtjate võrgustikku uue sündmuse „Ettevõtjate koostööpäevaga“.

Koostööprojekti eelarve kokku: 13 000 eur

Ida-Harju Koostöökoja eelarve projektis: 4000 eur

Toetuse summa: 3400 eur