II taotlusvoor 21.03.-04.04.2022

 

Taotlusvoor on avatud 21. märts – 04. aprill 2022 (kuni 23:59)

NB! Taotlemine toimub vaid läbi ePRIA keskkonna

Avatud meetmed

  • Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
  • Meede 3 – Ühistegevuse arendamine
  • Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine (taotlemiseks ainult tegevusgrupile)
Alusdokumendid

Nõustamine

ENNE projektitaotluse esitamise tähtaega peab iga taotleja läbima nõustamise IHKK juures. Nõustamise kinnituseks väljastatakse taotlejale nõustamiskinnitus, mis tuleb lisada ePRIA taotlusele.

Nõustamist mitteläbinud taotlused hindamisele ei pääse.

Nõustamise aeg tuleb eelnevalt kokku leppida. Nõustamisele eelnevalt soovitame nõustajale saata vähemalt planeeritava projekti kirjelduse (mille jaoks soovite toetust, kes oleks taotlev organisatsioon, milline eeltöö on tehtud jne).

Palume arvestada, et jättes nõustamise viimasele nädalale ei pruugi nõustajal teie projekti sisuliseks nõustamiseks enam vaba aega olla.

Nõustajad:

NB! Nõustaja ei saa Teie eest projekti koostada!

ABIKS TAOTLEJALE

AJAKAVA

Märts Nõustamine kuni 25.03.2022. Taotlusdokumentide esitamine ePRIAs 21.märts.-04.aprill.2022 (kuni 23.59)
Aprill Taotlusdokumentide tehniline kontroll – 15 tööpäeva
Mai/Juuni Hindamine teostatud hiljemalt 01.07.2022 (60 tööpäeva)
Juuni IHKK juhatus kinnitab hindamistulemused ja pingerea. Peale tegevusgrupi poolsete hindamistulemuste esitamist PRIA-le ja taotlejale tulemustest teavitamist võib projekti hakata omal vastutusel ellu viima.
Juuni-August PRIA-poolne hindamistulemuste kinnitamine

ABIKS PROJEKTI ELLUVIIJALE

Tekkinud küsimuste osas pöörduge meie nõustajate poole või kirjutage info@idaharju.ee

 Meede 1 – Elukeskkonna arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused), kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Maksimaalne toetusmäär on   80%

Projektitoetuse      miinimumsumma 5000€; maksimumsumma 80000€

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

2022 kevadel, II taotlusvoorus  ettevõtlusmeedet ei avata

Ettevõtluse meede avaneb septembris 2022. a

05.09-19.09.2022

Meetme sihtrühm on osaühingud, FIE-d, tulundusühistud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

 

Meede 3 – Ühistegevuse arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühendused (MTÜ, SA), kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused) ja ettevõtted (OÜ, AS, FIE, TÜ), kes tegutsevad IHKK tegevuspiirkonnas.

Maksimaalne toetusmäär on 80%

Projektitoetuse miininmumsumma on 2000€; maksimumsumma 10000€

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Lisadokumendid (kõigi avatud meetmete jaoks)

Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine

Meetme sihtrühm on piirkonnas tegutsev kohalik Leader tegevusgrupp (MTÜ Ida-Harju Koostöökoda)

Taotlusvooru mahud

  • Meede 2 – Elukeskkonna arendamine: 455 920 € (maksimaalne toetussumma 80000€)
  • Meede 3 – Ühistegevuse arendamie: 51 731 € (maksimaalne toetussumma 10000€)
Enne taotluse esitamist veenduge, et:

  1. taotlejal ei oleks taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel maksuvõlga;
  2. projektitoetust taotlev organisatsioon on tegutsenud vähemalt 6 kuud (st projektitoetuse taotlemise esitamise hetkeks peab Äriregistris organisatsiooni esmaregistreerimisest olema möödas vähemalt 6 kuud);
  3. taotleja esitab meetme ühte vooru vaid ühe projektitoetuse taotluse (sama taotleja ei või ühe meetme alla esitada mitu taotlust ehk konkureerida iseendaga);
  4. projektitoetuse taotlejal ei ole taotlemise hetkel pooleli sama meetme raames toetatud projekte (pooleli = lõpparuanne esitamata). V.a üksikud erandid meetmes 3 Ühistegevuse arendamine.
  5. taotlejal on olemas 2021.a majandusaasta aruanne (taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne = 2021.a majandusaasta aruanne)