Projektitaotlejale 2024

2024. aasta septembris plaanime avada kõikide meetmete taotlusvoorud. Täpsem info kuupäevade ja tingimuste osas (kohustuslikud dokumendid jm) jõuab meie kodulehele aprillis.

  1. aastal läheb jagamisele 40% kogu eelarvest. Meetmete lõikes on jagatavad summad järgmised:
  • Meede 1 – Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine, meetme maht 242 465 eurot
  • Meede 2 – Kohapealse ettevõtluse soodustamine, meetme maht 215 525 eurot
  • Meede 3 – Kogukondade võimekuse suurendamine, meetme maht 37 717 eurot

Samuti rakendab IHKK perioodil 2024-2027 Euroopa Sotsiaalfond+ vahendeid, mille laiem eesmärk on piirkonna sotsiaalse kaitse tugevdamine. Meetme kogumaht on 229 102 eurot.

  1. aastal avatava Meede 5 – Sotsiaalse kaitse tugevdamine maht on 91 641 eurot.

ALUSDOKUMENDID

MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2023-2027 ühisstrateegia

LEADER määrus (LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine)