Projektitaotlejale 2016

 

2016. aastal avaneb IHKK tegevuspiirkonna strateegia alusel üks taotlusvoor, mille raames oodatakse taotluseid kõigi nelja meetme raames korraga.