Kuu: november 2015

Jõuluaegsed sündmused Ida-Harju piirkonnas

Kõik nimekirjas olevad sündmused on nüüdseks toimunud. Tänud kõigile külastajatele ning huvilistele. Ka sel aastal toimub Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas mitmeid vahvaid jõuluagseid sündmusi. Selleks, et huvilised endale sobiva sündmuse lihtsamini üles leiaks, tegime toimuvatest sündmustest väikese koondi. Rahulikku saabuvat pühadeaega!

Postitatud Uudised

Avatud talude päeva tagasiside seminarid

Detsembris toimuvad avatud talude tagasiside seminarid, kuhu on oodatud ka talud/põllumajandusettevõtted, kes sel aastal mingil põhjusel ei osalenud, kuid plaanivad seda teha 2016.a. Siinkohal hea teadaanne, et avatud talude päev toimub ka 2016.a – pühapäeval, 24. juulil. Info ja registreerimine

Postitatud Uudised

Uus LEADER-määrus kinnitatud

23. oktoobril 2015 allkirjastas maaeluminister uue LEADER määruse, mis reguleerib uuel EL programmperioodil LEADER-toetuse taotlemist. Uus määrus jõustus 30. oktoobril 2015. Määruse leiab: https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011

Postitatud Uudised

Ida-Harju Koostöökoda plaanib taotleda toetust LEADER strateegia rakendamiseks

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda on koostanud Euroopa Liidu Ühise Põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (ELÜPS), Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 ning põllumajandusministri 14.10.2014 määruse nr 85 alusel Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna LEADER strateegia (kohaliku arengu strateegia) perioodiks 2015-2022. Käesolevaga anname teada, et MTÜ

Postitatud Uudised

Harjumaa tegevusgrupid sõlmisid koostöökokkuleppe

Uue programmperioodi strateegiate koostamise raames sõlmisid Harjumaa LEADER tegevusgrupid omavahelise koostööleppe. Ühiselt lepiti kokku, et uuel programmperioodil tehakse ühiselt koostööd olulistel strateegilistel teemadel. Eesmärgiks on LEADER tegevusgruppides ühtsema infovälja loomine ning läbi koostöö ka ressursside efektiivsem kasutamine. Koostöökokkuleppe sõlmisid: MTÜ

Postitatud Uudised