Kuu: oktoober 2011

Infopäeva materjalid

14. oktoobril 2011 toimus Nelijärve Puhkekeskuses infopäev kõigile projektitoetuse taotlejatele. Infopäeva materjalid on kättesaadavad http://www.idaharju.ee/?id=10585 (sama lehekülje allservas on ka lingid Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas tehtud uuringutele) Leader määrus on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/122072011005 Leader määruse seletuskiri on leitav http://www.pria.ee/docs/resources/5663.pdf?

Postitatud Uudised