Koolitus “Ajajuhtimine”

Asukoht: Ravila mõis
Sihtgrupp: kõik huvilised

Koolituse jooksul kasutatakse harjutusi ja näiteid, mis tagavad osalejate aktiivse osalemise ja tähelepanu.

Koolituse tulemusel oskavad osalejad:

 • Analüüsida oma ajakasutust, omada ülevaadet;
 • Teavad oma ajakasutuse tugevaid ja nõrku külgi ning suudavad enesejuhtimise teel ajaga efektiivsemalt ümber käia;
 • Tulevad toime igapäevaste ajaraiskajatega. Muuhulgas oskavad efektiivsemaid võtteid nii telefoni kui e-maili kasutamiseks;
 • Suudavad analüüsida katkestusi, ootamatuseid ja nendega toime tulla.

 

AJAKAVA
14.30-15.00 kogunemine ja tervituskohv
15.00 – 16.30 I moodul

 • Kas aega saab juhtida? – sissejuhatus
 • Ajaröövlid
 • Katkestused töö juures – kuidas need meile mõjuvad ja mida teha
 • Enesehinnang/test oma aja kasutamise efektiivsuse kohta – Aja- ja stressijuhtimise test

16.30 – 16.45 Sirutuspaus
16.45 – 18.15 II moodul

 • Kuidas leida aega – praktilised näited lisaressurssi nõudva projekti elluviimiseks.
 • Väsimus kui tänapäeva levinud ajaraiskaja. Kuidas väsimusega toime tulla?
 • Abiks küsimused igapäevaseks ajajuhtimise kontrolliks.

 

Koolitaja Ardo Reinsalu viib peamiselt läbi koolitusi ja loengud ajajuhtimise, otsustamise ja loovuse teemadel, olles selle valdkonnaga aastaid tegelenud. Lisaks teoreetilistele teadmistele on tal olnud võimalus aja- ja projektijuhtimist praktiseerida koordineerides erinevaid Euroopa Komisjoni ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt finantseeritud rahvusvahelisi tehnoloogiaarendusprojekte. Samuti tuleb kasuks tema eelnev kogemus tootmisfirmas Microlink, kiiretele turumuudatustele reageerivas Baltikumi suurimas arvutustehnika distribuutorfirmas GNT Eesti AS ja erinevates tehnoloogiaettevõtetes.

Ardo Reinsalu on kirjutanud kaks ajajuhtimisalast raamatut: „Ajajuhtimine argipäevaks“ (ilmus 2013) ja „Praktiline ajajuhtimine“ (kordustrükk 2010).

Lisaks peab Ardo Reinsalu ajaveebi www.ajajuhtimine.ee ja www.facebook.com/ajajuhtimine

 

Lisainfo: Anne-Mai Helemäe, annemai@idaharju.ee, +372 56 945 871.

Oodatud on kõik huvilised, kuid kohtade arv on piiratud. Osalemistasu ei ole.

*Sündmus toimub projekti “Uut hoogu” raames ja seda toetab Euroopa Liidu LEADER programm.