Leader programmi taotlusvooru ajakava

2023-2027 strateegia perioodi 1. taotlusvoor on avatud 19.08-09.09.2024.

Konsultatsioonid IHKK kontoris

kuni 30. august.

Taotlusvoor on avatud

19. august – 09. september.

Taotlused esitatakse e-PRIA keskkonnas.

Esitatud taotluste tehniline kontroll

10. – 30. september.

Alates 10.09.2024 võib omal vastutusel alustada abikõlblike tegevustega.

Hindamiskomisjon analüüsib ja hindab saabunud taotlusi

1.- 28. oktoober.

Projektide paremusjärjestus kinnitatakse juhatuse koosolekul

29. oktoobril – 11. novembril.

Hiljemalt 15. novembril esitab IHKK kõik taotlused koos lisadokumentidega PRIAsse ja teavitab taotlejaid hindamise tulemusest.

PRIA teeb otsuse hiljemalt 50 tööpäeva peale projektide PRIAsse esitamist, so hiljemalt 14.02.2025.