27. Üldkoosolek 31.03.2022

Ida-Harju Koostöökoda kutsub oma liikmeid 27. üldkoosolekule 31.märtsil kell 16.00 Zoom-keskkonnas. Liikmetele on e-posti peale saadetud päevakava ning Zoom´i link.

Päevakord:

  1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  2. LEADER kohalik tegevusrühm MTÜ Ida-Harju Koostöökoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2029 ettevalmistamise toetuse taotlemine ja strateegia ettevalmistamise tegevuskava vastuvõtmine ja kinnitamine
  3. Põhja- Eesti kohalik toit koostööprojekti jätkuprojekti kinnitamine
  4. Muud teemad