Põhja-Eesti Kohalik Toit tuntuks

Koostööprojekti näol on tegemist mitme tegevusgrupi ühise kokkuleppega arendada Põhja-Eesti toiduga seotud tegevusi ja võrgustikku, kuhu on kaasatud ka piirkonna märgisekandjad ja ettevõtjad. Konkreetsetest tegevustest on kavas järgmised: Toitu sh. jooke tutvustavad konkursid ja töötoad, mille eesmärgiks on tutvustada ja tunnustada meie piirkondade ettevõtjate tooteid. Põhja-Eesti kohaliku Toidu märgise võrgustiku arendus. Põhja-Eesti toidu märgise ja kultuuripärandi tutvustamine. Kohaliku toidu kasvatamise ja tarbimise propageerimine. Kohaliku toiduga seotud koostöö edendamine toitlustusasutuste vahel, infomaterjalide ja kokaraamatu koostamine, projekti juhtimine.Triiphoonetega seotud seminari ja päeva korraldamine. Toiduga seotud messidel ja seminaridel osalemise korraldamine.