Projektitaotlejale 2019

2019. aastal on I taotlusvoor planeeritud 28.02 – 02.04. 2019.

Üheaegselt avanevad meetmed:

Meede 1 Elukeskkonna arendmine

Meede 2 Ettevõtluse arendmine

Meede 3 Ühistegevuse arendamine