Projektitaotlejale 2017

2017. aastal avaneb IHKK tegevuspiirkonna strateegia alusel kolm taotlusvooru.