I taotlusvoor 28.02 – 02.04.2019

Taotlusvoor on avatud 28. veebruar – 02. aprill 2019

NB! Taotlemine toimub vaid läbi ePRIA keskkonna

Avatud meetmed

 • Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
 • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine
 • Meede 3 – Ühistegevuse arendamine
 • Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine
Alusdokumendid

Nõustamine

Enne projektitaotluse esitamist peab iga taotleja läbima nõustamise IHKK projektinõustaja juures. Nõustaja juures tuleb käia ENNE projektitoetuse taotluste esitamise tähtaega.
Nõustajad:

 • Tiina Sergo
  tel +372 56 945 871; e-post tiina.sergo@idaharju.ee;
 • Sille Noor
  e-post sille.noor@idaharju.ee;
 Infopäevade materjalid
Tulevad peale infopäevade toimumist

Info- ja inspiratsiooniõhtud vabaühendustele ja KOV-dele:
27. veebruar 2019 kell 16:30 Kehras
28. veebruar 2019 kell 18:00 Raasikul

 Meede 1 – Elukeskkonna arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused), kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Meetme sihtrühm on osaühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, tulundusühistud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Meede 3 – Ühistegevuse arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühendused (MTÜ, SA), kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused) ja ettevõtted (OÜ, AS, FIE, TÜ), kes tegutsevad IHKK tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Lisadokumendid (kõigi avatud meetmete jaoks)

Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine

Meetme sihtrühm on piirkonnas tegutsev kohalik Leader tegevusgrupp (MTÜ Ida-Harju Koostöökoda)

Taotlusvooru mahud

 • Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: € 348 000,-
 • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 82 093 (+ võimalikud jäägid) €
 • Meede 3 – Ühistegevuse arendamine: 85 648 €
 • Meede 4 (taotlemiseks ainult tegevusgrupile) – Piirkonnaülese koostöö arendamine: 234 648€
Enne taotluse esitamist veenduge, et:

 1. taotlejal ei oleks taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel maksuvõlga;
 2. projektitoetust taotlev organisatsioon on tegutsenud vähemalt 6 kuud (st projektitoetuse taotlemise esitamise hetkeks peab Äriregistris organisatsiooni esmaregistreerimisest olema möödas vähemalt 6 kuud);
 3. taotleja esitab meetme ühte vooru vaid ühe projektitoetuse taotluse (sama taotleja ei või ühe meetme alla esitada mitu taotlust ehk konkureerida iseendaga);
 4. projektitoetuse taotlejal ei ole taotlemise hetkel pooleli sama meetme raames toetatud projekte (pooleli = lõpparuanne tegevusgrupile esitamata). V.a üksikud erandid meetmes 3 Ühistegevuse arendamine.
 5. taotlejal on olemas 2018.a majandusaasta aruanne (taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne = 2018.a majandusaasta aruanne)