Jõustus uus Leader määrus

 21. septembril 2012 allkirjastas Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder uue Leader määruse (Põllumajandusministri 21. septembri 2012 määrus nr 75 “Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlmise ja taotluse menetlemise täpsem kord”).

Uus määrus jõustus 29. septembril 2012.

Määruse teksti leiab https://www.riigiteataja.ee/akt/126092012001 

Juhime tähelepanu, et koos uue määruse jõustumisega muutusid ka mitmed Leader-meetme projektitoetuse taotlustega seotud blanketid (sh kuludeklaratsiooni vorm).

Uudiste arhiiv/News Archive