Kuu: detsember 2015

Vabaühenduse juhtide arenguprogramm HEAKis

Jaanuarist juunini kestab kaheksast moodulist koosnev vabaühenduse juhtide arenguprogramm, mille eesmärk on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel. Lisaks kaheksale koolituspäevale on organisatsiooni juhtidel võimalus kodutööna hinnata oma organisatsiooni arenguvajadusi McKinsey meetodit kasutades.

Postitatud Uudised