Aasta: 2015

Vabaühenduse juhtide arenguprogramm HEAKis

Jaanuarist juunini kestab kaheksast moodulist koosnev vabaühenduse juhtide arenguprogramm, mille eesmärk on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel. Lisaks kaheksale koolituspäevale on organisatsiooni juhtidel võimalus kodutööna hinnata oma organisatsiooni arenguvajadusi McKinsey meetodit kasutades.

Postitatud Uudised

Jõuluaegsed sündmused Ida-Harju piirkonnas

Kõik nimekirjas olevad sündmused on nüüdseks toimunud. Tänud kõigile külastajatele ning huvilistele. Ka sel aastal toimub Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas mitmeid vahvaid jõuluagseid sündmusi. Selleks, et huvilised endale sobiva sündmuse lihtsamini üles leiaks, tegime toimuvatest sündmustest väikese koondi. Rahulikku saabuvat pühadeaega!

Postitatud Uudised

Avatud talude päeva tagasiside seminarid

Detsembris toimuvad avatud talude tagasiside seminarid, kuhu on oodatud ka talud/põllumajandusettevõtted, kes sel aastal mingil põhjusel ei osalenud, kuid plaanivad seda teha 2016.a. Siinkohal hea teadaanne, et avatud talude päev toimub ka 2016.a – pühapäeval, 24. juulil. Info ja registreerimine

Postitatud Uudised

Uus LEADER-määrus kinnitatud

23. oktoobril 2015 allkirjastas maaeluminister uue LEADER määruse, mis reguleerib uuel EL programmperioodil LEADER-toetuse taotlemist. Uus määrus jõustus 30. oktoobril 2015. Määruse leiab: https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011

Postitatud Uudised

Ida-Harju Koostöökoda plaanib taotleda toetust LEADER strateegia rakendamiseks

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda on koostanud Euroopa Liidu Ühise Põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (ELÜPS), Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 ning põllumajandusministri 14.10.2014 määruse nr 85 alusel Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna LEADER strateegia (kohaliku arengu strateegia) perioodiks 2015-2022. Käesolevaga anname teada, et MTÜ

Postitatud Uudised

Harjumaa tegevusgrupid sõlmisid koostöökokkuleppe

Uue programmperioodi strateegiate koostamise raames sõlmisid Harjumaa LEADER tegevusgrupid omavahelise koostööleppe. Ühiselt lepiti kokku, et uuel programmperioodil tehakse ühiselt koostööd olulistel strateegilistel teemadel. Eesmärgiks on LEADER tegevusgruppides ühtsema infovälja loomine ning läbi koostöö ka ressursside efektiivsem kasutamine. Koostöökokkuleppe sõlmisid: MTÜ

Postitatud Uudised

Üldkoosolek 06.11.2015

MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatusel on hea meel kõiki MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmeid kutsuda üldkoosolekule reedel 6. novembril 2015 algusega kell 15:00 Kose Kultuurikeskuses (Hariduse 2, Kose alevik, II korrus, väike saal). Päevakord: 1) Info IHKK tegevustest juuni – oktoober 2015

Postitatud Uudised

Ootame ettevõtjaid koostööprojekti arutelule

Ootame ettevõtjaid osalema Arenduskoja ja Ida-Harju Koostöökoja rahvusvahelise koostööprojekti tegevuste arutelule 22. oktoobril, algusega kell 12.00 Toomarahva turismitalus. Fookuses ühisturunduse teemad. Perenaise juhendamisel valmib ka maitsev kalaroog. Lisainfo ja registreerimine ehapaas@gmail.com Toomarahva turismitalust lähemalt http://www.toomarahva.ee/

Postitatud Uudised

Näitus “Meie sümbolid” Anija mõisas

12. oktoobrist kuni 13. novembrini 2015 on Anija mõisas avatud näitus “Meie sümbolid”. Näituse avamine 12. oktoobril 2015 kell 16.00. Näitusel eksponeeritakse ideid sümbolitest, mis on välja pakutud 2014. aastal läbi viidud projekti raames Ida-Harju piirkonna (Aegviidu, Anija, Kose, Raasiku) elanike poolt.

Postitatud Uudised

KÜSKi arenguhüppe taotlusvoor on avatud – tähtaeg 2. veebruar 2016

Juba kolmandat aastat järjest toimuv arenguhüppe taotlusvoor ootab jällegi vabaühenduste projekte, mis keskenduvad organisatsiooni tegevusvõimekuse suurendamisele, et saavutada ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel oluline arenguhüpe. Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma arenguvajadustest. See peab olema organisatsiooni terviklikult käsitlev ning

Postitatud Uudised