Aasta: 2012

Valime Harjumaa parimaid!

Järjekordne aastaring hakkab täis saama ning läheneb aeg, mil tunnustada aasta jooksul silma-, kõrva- ja meeldejäänud tegusid ja inimesi. Valime üheskoos Harjumaa Aasta Ettevõtja, Aasta Kodanikuühenduse, Aasta Teo, Aasta Toetaja ja Aasta Sädeinimese. Need on ettevõtted, organisatsioonid ja inimesed, kes on aasta

Postitatud Uudised

Harjumaa Kodanikeühenduste Konverents

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ootab kõik aktiivsed kodanikuühendusi ning kodanikuühiskonna toimimisse panustajaid osalema järjekordsel Kodanikuühenduste Konverentsil 22. novembril kell 9:30 – 16:00 Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses. Seekordsel konverentsil heidetakse pilk kolmele kesksele juhtimisosale – inimeste, protsessida ja finantside juhtimisele. Vaid 12-eurose

Postitatud Uudised

Õppereis Põlvamaale

Koostöös Lääne-Harju Koostöökoguga on Ida-Harju Koostöökoja piirkonna turismi-, käsitöö- ja toiduettevõtjatel (ja MTÜdel) ja ettevõtlikel inimestel võimalik osaleda 2-3.novembril 2012 õppereisil Põlvamaale. Õppereisi eesmärgiks on edendada ettevõtjate omavahelist koostööd ning aidata kaasa koostöövõrgustiku tekkele. Ida-Harju Koostöökoja piirkonnast on võimalik osaleda 15 inimesel. Õppereisil

Postitatud Uudised

Ida-Harju Koostöökoja õppereisi kokkuvõte

11.-15.oktoobrini külastas Ida-Harju Koostöökoja 15-liikmeline esindus, mis koosnes otseselt Ida-Harju Koostöökoja strateegia rakendamisega seotud inimestest, Bulgaaria Leader tegevusgruppi. Kokkuvõtet toimunud õppereisist saab lugeda SIIT.

Postitatud Uudised

Jõustus uus Leader määrus

 21. septembril 2012 allkirjastas Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder uue Leader määruse (Põllumajandusministri 21. septembri 2012 määrus nr 75 “Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded,

Postitatud Uudised

Koolitused turismiga tegelevatele organisatsioonidele

MTÜ Ida-Harju Koostöökojal on hea meel kutsuda Ida-Harju LEADER koostööpiirkonna turismiettevõtjaid ning kõiki teisi turismiga otseselt ja kaudselt seotud ettevõtjaid, MTÜ-de esindajaid, käsitöömeistreid ja teisi asjalisi käesoleval sügisel toimuvatele koolitustele. Koolitused  toimuvad järgnevalt: 13-14.novembril – Turundus, koostöö ja koosturundamine (NB! Koht

Postitatud Uudised

Video-fotokonkurss “Tagasipöördumine tulevikku – põllumajandus”

2012. aasta tähistab Euroopa Ühise Põllumajanduspoliitika (ÜPP) 50. aastapäeva. Juubeliaasta toimuva teavituskampaania “ÜPP: tagasipöördumine tulevikku” raames kutsutakse kõiki huvilisi osalema video-fotokonkursil “Tagasipöördumine tulevikku – põllumajandus.” Konkursi eesmärgiks on näidata Euroopa põllumajandust minevikku ja tulevikku siduvade kujundite kaudu. Kõik vähemalt 18aastased,

Postitatud Uudised

2012. aasta II taotlusvooru tulemused

Selgunud on MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2012. aasta II taotlusvooru tulemused. Toetuse saajad meetmete kaupa on järgmised (klikkides meetme nimel avaneb nimekiri): 1.1 TEEME KOOS 1.2 KODUKANT KORDA 2.1 TÖÖD JA LEIBA

Postitatud Uudised

Osale Ida-Harju Koostöökoja piirkonna infomaterjalide koostamisel

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda (IHKK) viib Leader toetuse toel ning koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK) ellu projekti “Turismikool – koostöö ja partnerluse arendamine.” Projekti üheks tegevuseks on tervet Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonda kajastavate infomaterjalide– piirkonna kaart ning piirkonna võimalusi kajastava infovoldiku – koostamine ja trükkimine.

Postitatud Uudised

27.03.2012 infopäeva materjalid

27.03.2012 toimus Leader programmi infopäev Aegviidus. Infpäeva esitlused ja materjalid on nüüd üleval Ida-Harju Koostöökoja kodulehel. Materjalid leiate KLIKKIDES SIIA.

Postitatud Uudised