Aasta: 2011

Infopäeva materjalid

14. oktoobril 2011 toimus Nelijärve Puhkekeskuses infopäev kõigile projektitoetuse taotlejatele. Infopäeva materjalid on kättesaadavad http://www.idaharju.ee/?id=10585 (sama lehekülje allservas on ka lingid Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas tehtud uuringutele) Leader määrus on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/122072011005 Leader määruse seletuskiri on leitav http://www.pria.ee/docs/resources/5663.pdf?

Postitatud Uudised

2011. aasta kolmas taotlusvoor

Ida-Harju Koostöökoda kuulutab välja 2011. aasta kolmanda taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud 01.-03. november 2011. Avatud on meetmed 1.1 TEEME KOOS ja 2.1 TÖÖD JA LEIBA Täpsem info taotlemise tingimuste kohta http://www.idaharju.ee/index.php?id=10581

Postitatud Uudised

2011 II taotlusvooru tulemused

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 2011. aasta II taotlusvooru hindamistulemused on nüüd selgunud. Taotlusvoor oli avatud 11-13. mai 2011 Kokku esitati kõigi meetmete raames 42 projekti, rahastuse said kokku 22 projekti. Projektide pingeread: 1.1 TEEME KOOS 1.2 KODUKANT KORDA 2.1 TÖÖD JA

Postitatud Uudised